Normal Olmayan Gebelikler

Normal Olmayan Gebelikler
2.6.1. Dış Gebelik
Dış gebelik, sperm ile yumurtanın birleşmesi sonucu oluşan gebelik ürününü (zigot) normal yerleşim yeri olan uterus içi yerine, karın boşluğunda başka bir yerde (sıklıkla fallop tüpünde) yerleşmesi ile, oluşan normal dışı gebelik durumudur. Döllenmiş yumurtanın  uterusa ulaşmasını engelleyen etkenlerin başında tüplerdeki yapışıklıklar gelir. Bu nedenle döllenmiş yumurta tüpe yerleşebilir.
Tüpün içinde gelişmeye devam eden embriyo etrafındaki dokuyu adeta eritir. Belli bir süre sonra o bölgede yırtılma sonucu kanama başlar. Dış gebeliğin en büyük hayati tehlikesi  bu kanamadan kaynaklanır. Bu kanamayı durdurmak için ameliyat gerekebilir.

Resim 2.9: Dış gebelik

2.6.2. Yalancı Gebelik
Biyolojik olarak gebe kalınmamış olmasına rağmen, tüm gebelik bulgularının
görülmesi durumuna denir. Yalancı gebelik, çok istediği halde çocuk sahibi olmayan,genellikle psikolojik rahatsızlığı olan kadınlarda görülür. Yapılan gebelik testleri (-) çıkmasına rağmen, kadında adet kesilmesi, memelerde büyüme ve hassasiyet, karında büyüme, bulantı, kusma ve aşerme gibi belirtiler vardır. Bunları yaşamanın sebebi; aşırı bebek sahibi olma arzusu ve heyecanlarının yumurtalıklarını etkilemesi, östrojen ve progesteron hormonlarındaki değişikliklerdir.

2.6.3. İkiz ve Çoğul Gebelikler

Çoğul gebelik birden çok bebeğe hamile olan gebeleri tanımlamaktadır. Çoğul
gebelikte en sık olarak ikiz gebelikler görülmektedir. İkiz gebelikler, her 85 gebelikte bir gerçekleşmektedir.

Resim 2.10: Ultrasonda üçüz gebelik
İkizler tek yumurta ikizleri (monozigotik) ve çift yumurta ikizleri (dizigotik) olarak  ikiye ayrılır.
Tek yumurta ikizleri: Döllenmiş yumurtanın ikiye ayrılması ile oluşurlar. Genetik olarak birbirinin aynıdır. Cinsiyetleri de aynı olur.

Resim 2.11: Tek Yumurta İkizleri
Çift yumurta ikizleri: aynı adet döneminde birden fazla sayıda yumurta hücresinin atılması ve bunların birden fazla sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşurlar. Bu ikizler genetik olarak aslında benzer değildirler. Sadece aralarında yaş farkı bulunmayan kardeşlerdir. Bu ikizlerin fiziksel görünümleri, kiloları ve hatta cinsiyetleri bile birbirinden farklı olabilmektedir.

Resim 2.12: Çift yumurta ikizleri
Özellikle kısırlık tedavileri ile yumurtalıkların uyarılması sonucunda oluşan
gebeliklerin çoğu çift yumurta ikizi ya da çoğul gebelik dediğimiz gebeliklerdir. Çoğul gebelikte ikiden fazla sayıda bebek oluşur.

Kaynak :
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
Anne Ve Çocuk Sağlığı I
761cbg017
Ankara 2011

Incoming search terms:

  • normal olmayan gebelikler
  • anormal gebelikler
  • normal olmayan gebelikler nelerdir

Hakkında: admin